ποντιακς ελληνισμς, απ την πτση της αυτοκρατορας της Τραπεζοντας (1461) γνρισε συνεχες διωγμος, σφαγς, ξεριζωμος και προσπθειες για το βαιο εξισλαμισμ και εκτουρκισμ του, με αποκορφωμα τη συστηματικ και μεθοδευμνη εξντωση – γενοκτονα του αινα μας.

Επτ χρνια μετ την λωση της Πλης, οι Οθωμανο κατλαβαν την Τραπεζοντα. Η οθωμανικ κατκτηση του μικρασιατικο Πντου μπορε να διαιρεθε σε τρεις περιδους.

  • Η πρτη αρχζει με την λωση της Τραπεζοντας το 1461 και λγει στα μσα του 17ου αινα. Την περοδο αυτ οι Τορκοι κρατον μλλον ουδτερη στση κατ των Ελλνων του Πντου.
  • Η δετερη αρχζει στα... μσα του 17ου αινα και λγει με το τλος του πρτου ρωσοτουρκικο πολμου. Χαρακτηρζεται με τη θρησκευτικ βα κατ των χριστιανικν πληθυσμν. Κατ την περοδο αυτ πραγματοποιονται οι ομαδικο εξισλαμισμο των ελληνικν πληθυσμν.
  • Η τελευταα περοδος, που τελεινει το 1922 υποδιαιρεται σε δο υποπεριδους. Η πρτη αρχζει με τη συνθκη του Κιουτσοκ Καναρτζ, το 1774. Χαρακτηρζεται απ τη συστηματικ προσπθεια των τοπικν αρχν να μην εφαρμζουν προς φελος των χριστιανντους φιλελεθερους νμους. H δετερη υποπεροδος αρχζει το 1908 και χαρακτηρζεται απ την ανπτυξη του τουρκικο εθνικισμο.

Απ τους βαλκανικος πολμους και απ τους επσημους συμβολους, των Γερμανν, οι Νετουρκοι διδχθηκαν τι μονχα με την εξαφνιση των Ελλνων και Αρμενων θα καναν πατρδα τους τη Μικρ Ασα. Οι διφορες μορφς βας δεν αρκοσαν για να φρουν τον εκτουρκισμ.

Η απφαση για την εξντωσ τους πρθηκε απ τους Νετουρκους το 1911, εφαρμστηκε κατ τη διρκεια του Α Παγκοσμου πολμου και ολοκληρθηκε απ το Μοσταφα Κεμλ ( 1919 – 1923 ). Στις 19 Μαου, με την αποββαση του Μουσταφ Κεμλ στη Σαμψοντα, αρχζει η δετερη και σκληρτερη φση της Ποντιακς Γενοκτονας. Με τη βοθεια μελν του Νεοτουρκικο Κομιττου συγκροτε μυστικ οργνωση, τη Mutafai Milliye, κηρσσει το μσος εναντον των Ελλνων και σχεδιζει την ολοκλρωση της εξντωσης του ποντιακο ελληνισμο. Αυτ που δεν πτυχε το σουλτανικ καθεστς στους πντε αινες της τυραννικς διοκησς του, το πτυχε μσα σε λγα χρνια ο Κεμλ, εξντωσε τον ελληνισμ του Πντου και της Ιωνας.

Η τρομοκρατα, τα εργατικ τγματα, οι εξορες, οι κρεμλες, οι πυρπολσεις των χωριν, οι βιασμο, οι δολοφονες ανγκασαν τους λληνες του Πντου να ανβουν στα βουν οργαννοντας αντρτικο για την προστασα του αμχου πληθυσμο. Τα θματα της γενοκτονας θα ταν πολ περισστερα, αν δεν υπρχε το επικ και ακατβλητο ποντιακ αντρτικο.

Με την επικρτηση του Κεμλ, οι διωγμο συνεχζονται με μεγαλτερη νταση. Στνονται στις πλεις του Πντου τα διαβητα κτακτα δικαστρια ανεξαρτησας, που καταδικζουν και εκτελον την ηγεσα του ποντιακο ελληνισμο. Το τλος του Πντου πλησιζει. Οι φωνς λιγοστεουν.

Η γενοκτονα των Ελλνων στον Πντο υπρξε το αποτλεσμα της απφασης των Τορκων εθνικιστν για επλυση του εθνικο προβλματος της Οθωμανικς Αυτοκρατορας με τη φυσικ εξαφνιση των γηγενν εθνοττων.

Η μορα αυτ απετρπη με να εξαιρετικ οδυνηρ τρπο: με τις; γενοκτονες των χριστιανικν λαν, Ελλνων και Αρμενων, με την υποχρεωτικ ξοδο σων επιβωσαν και με τη βαιη τουρκοποηση των μουσουλμανικν εθνοττων, πως οι Κορδοι, που συνχισαν να παραμνουν στην τουρκικ, πλον, επικρτεια.

Οι λληνες στον Πντο ανρχονταν σε 700.000 τομα την παραμον του Α' Παγκοσμου Πολμου. Μχρι το τλος του 1923 εχαν εξοντωθε 353.000 τομα.

Οι Τορκοι αρνονται σμερα τη σφαγ του 1922 – τη σφαγ των Ελλνων. Κι ταν βρσκονται αντιμτωποι με αδισειστα ντοκουμντα, τα αποδδουν στις αναπφευκτες ακρτητες του πολμου. Η αλθεια εναι πολ διαφορετικ.

Η γενοκτονα των Χριστιανν ταν να καλ μελετημνο σχδιο εξντωσης λων των μεινοττων της λλοτε κραταις Αυτοκρατορας. να σχδιο που ρχισε να εφαρμζεται απ το 1914, με τον πρτο διωγμ. Και ολοκληρθηκε μετ την καταστροφ του 1922.

Το Φεβρουριο του 1994 η Βουλ των Ελλνων ψφισε ομφωνα την ανακρυξη της 19ης Μαου ως Ημρας Μνμης για τη Γενοκτονα των Ελλνων στο μικρασιατικ Πντο την περοδο 1916-1923. Η αναγνριση αυτ, παρλη την εβδομηκονταετ καθυστρηση, δικαωσε ηθικ τον ποντιακ ελληνισμ και συνδεσε το σγχρονο ελληνισμ με την ιστορικ του μνμη.

Καννα λλο κρτος, εκτς της Κπρου, δεν χει αναγνωρσει την Γενοκτονα.

(δανεισμνο απ το apnea.gr)