μαστε να “νεογννητο” ηλεκτρονικ περιοδικ που απευθνεται σε παιδι ηλικας 6-15 ετν της ομογνειας σε κθε γωνι του πλαντη. Σκοπς μας εναι να προγουμε τον ελληνισμ σε να ευασθητο κοιν γονων και παιδιν, που διψον για Ελλδα και αισθνονται απομνωση σε να ξνο προς την Ελλδα περιβλλον. Πηγς μας θα εναι η ελληνικ παρδοση, η μυθολογα, η ιστορα, η λογοτεχνα, τα θη και τα θιμα, τα αξιοθατα και οι τουριστικο προορισμο της πατρδας μας, οι αναμνσεις απ τις χαμνες πατρδες, η ελληνικ κουζνα.
δη χουμε εκδσει να δεγμα (Δεκμβριος 2008), στο οποο η πρσβαση εναι ελεθερη (χωρς εγγραφ) και τσσερα διμηνιαα τεχη, στα οποα η πρσβαση γνεται κατπιν εγγραφς (η οποα θα παραμενει δωρεν για πολ καιρ). Η εγγραφ χει σκοπ τη δημιουργα μιας επνυμης κοιντητας συνειδητοποιημνων χρηστν που θα επικοινωνον μσω του site, θα ενημερνονται απ αυτ και σως αποτελσουν μια διεθν δναμη επιρρος που θα προγει τα συμφροντα του απανταχο Ελληνισμο. λλωστε, λες οι μεγλες ιδες ξεκινον κπως τσι, πνω σε να κομμτι χαρτ, απ λγους αλλ μαχητικος ανθρπους.
Γνωρζοντας τι οι λληνες της ομογνειας “πονον” την Ελλδα πολ περισστερο απ εμς που κατοικομε εντς συνρων και θα θελαν τα παιδι τους να γνωρζουν την Ελληνικ γλσσα και παρδοση, παρνουμε το θρρος να σας ζητσουμε συνεργασα στους εξς τομες:

  • Στον τομα της λης, που με χαρ θα φιλοξενσουμε κποιο ρθρο σας, ει δυνατν εμπλουτισμνο με φωτογραφες, βντεο λλα πολυμσα, σχετικ με θη και θιμα της περιοχς απ την οποα κατγεστε, τυχν εκδηλσεις Ελλνων της διασπορς στον σημεριν τπο κατοικας σας οτιδποτε υλικ χετε στην κατοχ σας απ παλι.
  • Στον τομα της γνωστοποησης του site αυτο σε σο το δυνατν περισστερο κσμο, με την παρκληση να το επισκπτονται μαζ με τα παιδι τους συχν (διτι εμπλουτζεται και βελτινεται σε καθημεριν βση), να εγγραφον μλη (χωρς καμα χρωση) και να μας στελουν (μσω της σνδεσης Επικοινωνα/Contact) τις απψεις τους για το site μας.
  • Στον τομα της διαφμισης, που με αντλλαγμα την ανρτηση ενς διαφημιστικο banner flash λλου πολυμσου, θα μποροσατε να μας ενισχσετε στην προσπθει μας αυτ ετε εσες προσωπικ ετε οποιοσδποτε λλος κρνετε εσες κατλληλο. Οι απαιτσεις μας εναι μικρς, η συμβολ σας μως θα εναι τερστια.

Πεπεισμνοι τι αγγξαμε μια ευασθητη χορδ σας και τι θα δετε την πρτασ μας αυτ θετικ, θα θλαμε να επικοινωνσετε μαζ μας προσωπικ (τηλεφωνικ /και μσω email) για να γνωριστομε καλτερα και να σας αναπτξουμε τους στχους μας.

Απ τη σνταξη

 

 

 

 

e are a “new-born” online magazine, addressing children 6-15 years old, members of the Greek communities around the world. Our aim is to promote Hellenism in a sensitive public, comprising of parents and children that long for anything Greek and often feel isolated in a foreign environment. Our sources will include Greek tradition, mythology, history, literature, manners and customs, sights and tourist destinations in our homeland, recollections from lost homelands, the Greek cuisine etc.
We have already published a sample issue (December 2008), which you may access freely (no registration required), and four bi-monthly issues, which you may access after you register (registration is planned to remain free for a long time). Via registration, we intend to create an eponymous community of conscious users who may communicate with one another and stay informed through the site, and maybe constitute an international influence power to promote the well-being of Hellenes abroad. Besides, all great ideas start just like that, on a piece of paper, by a few but effective people.
Since our last stay in the US, we have found out that Greeks abroad have stronger feelings for Greece than the Greek people residing inside the Greek borders, and wish that their children knew how to read and speak Greek and learnt the Greek tradition, hence I take the liberty to ask you to collaborate with us in the following areas:

  • Material published in the issues: we will be more than glad to host your articles, enriched with photographs, video or other multimedia files where possible, with regard to manners and customs of your home town, events for Greeks abroad in your current place of residence, or any material you may have in your possession from the past.
  • Propagation of this site to as many people as possible, with the additional kind request for the parents to visit the site often with their children (as it is enriched and improved on a daily basis), register themselves (no obligation whatsoever), and send us their feedback (via the Contact link) about the site.
  • Advertising: in return of inserting your logo or banner in Flash or any other multimedia format describing your business or any other person's or entity's business you feel suitable, you will provide a major contribution in our effort. Your contribution will be enormous, regardless the amount.

Convinced that wε touched a sensitive string, and that you will positively consider our proposal, we would like you to start communicating with us (by phone and/or via email) in order to get to know each other better, and give us the opportunity to discuss our objectives with you, in full detail.

Τhe authoring team